آلمان: گزارش آکسیون به مناسبت نخستین سالگرد قتل رفیق شاهرخ زمانی

آکسیون حامیان کمیته اقدام و فعالین کارزار بین المللی شاهرخ زمانی در «انگلس هاوس» (آلمان) به مناسبت نخستین سالگرد قتل رفیق شاهرخ زمانی و قرائت دو بیانیه به زبان های […]

خواندن مطلب →