مائوئیسمِ ته‌گرفته با چاشنی آواکیان

نویسندگان: آرام نوبخت و امید علی‌زاده مدتی است در ادبیات مائوئیستی فارسی‌زبان مدام عبارت ملال‌آور «سنتز نوین» بلغور می‌شود و به مخاطب نویدِ روش «علمی» جدیدی را در مارکسیسم می‌دهند […]

خواندن مطلب →

کارخانۀ چسبِ هِل تبریز؛ مشتی نمونۀ خروار

کارخانۀ چسبِ هِل تبریز؛ مشتی نمونۀ خروار امید علی‌زاده چند روز پیش انتشار خبر قوانین درونی کارخانۀ چسب هِل جنجالی در رسانه‌ها آفرید. برای کسانی که به شکل مداوم پیگیر […]

خواندن مطلب →

دربارۀ نشست اخیر جی‌۲۰: هژمونی رو به زوال امپریالیسم آمریکا در مصاف با دیگر امپریالیست‌های جهان

دربارۀ نشست اخیر جی‌۲۰: هژمونی رو به زوال امپریالیسم آمریکا در مصاف با دیگر امپریالیست‌های جهان آرام نوبخت و امید علی‌زاده نشست دو روزۀ گروه ۲۰ در شهر هامبورگ آلمان […]

خواندن مطلب →